ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ค่าขยะมูลฝอยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
14 ต.ค. 2563
2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม 2563
8
12 ต.ค. 2563
3 ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 ต.ค. 2563
4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกันยายน 2563
32
17 ก.ย. 2563
5 การให้บริการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 ก.ย. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
31 ส.ค. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
41
07 ส.ค. 2563
8 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซาต้องการรับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
68
22 มิ.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
17 มิ.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32