ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกันยายน 2563
22
17 ก.ย. 2563
2 การให้บริการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 ก.ย. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
31 ส.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
38
07 ส.ค. 2563
5 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซาต้องการรับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
60
22 มิ.ย. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 มิ.ย. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
29 พ.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
28 พ.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
20 พ.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
31 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32