ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 มิ.ย. 2565
2 ประกาศ อบต.นาเคียน เรื่อง ยกเลิกการให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
28 มิ.ย. 2565
3 ประกาศ อบต.นาเคียน เรื่อง การให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาและค่าขยะฯ โดยสแกนคิวอาร์โค๊ด ดาวน์โหลดเอกสาร
2
28 มิ.ย. 2565
4 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 มิ.ย. 2565
5 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 มิ.ย. 2565
6 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 มิ.ย. 2565
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เรื่องการให้บริการประชาชน จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
16 มิ.ย. 2565
8 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 มิ.ย. 2565
9 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 มิ.ย. 2565
10 ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 มิ.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38