ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
43
15 ต.ค. 2562
2 ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 ต.ค. 2562
3 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
22
03 ต.ค. 2562
4 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
54
17 ก.ย. 2562
5 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน
2
06 ก.ย. 2562
6 โครงการพัฒนาทักษะและประกวดผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2562
25
27 ส.ค. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายบริหารราชการ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
71
26 มิ.ย. 2562
8 ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
41
25 มิ.ย. 2562
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
15 มี.ค. 2562
10 ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
22 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29