ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสตง. สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
14 ม.ค. 2565
2 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานราย (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
12 ม.ค. 2565
3 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
22 ธ.ค. 2564
4 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
06 ธ.ค. 2564
5 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 ธ.ค. 2564
6 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
16 พ.ย. 2564
7 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 พ.ย. 2564
8 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
08 พ.ย. 2564
9 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 ต.ค. 2564
10 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
08 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35