ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
71
23 ก.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสล์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 115-09 สายทุ่งจีน-ชลประทาน-หัวทะเล หมู่ที่ 1,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
20 ก.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรัสสายทาง นศ.ถ. 115-23 สายโต๊ะท่านขุน-คณารักษ์ ตำบลนาเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
17 ก.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
03 ก.ย. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเป็นรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
25 ส.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
18 ส.ค. 2564
7 ราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
18 ส.ค. 2564
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
01 เม.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.115-01 สายนาเคียน-มะขามชุม หมู่ที่ 1,3,9 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
04 มี.ค. 2564
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
514
01 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20